იორდანე წულაიას მოგონებები რეპრესიებთან დაკავშირებით