სტატია ვახტანგ გეგელიას თანაავტორობით
ნეკროლოგი გრიგოლ ბარკალაიას გარდაცვალების შესახებ და მისი მოღვაწეობის გახსენება.
წერილი დავით ლაშქარაძეს