მინადორა ტოროშელიძის მიმართვა ორჯონიკიძის რაიონის სოც. უზრუნველყოფის განყოფილების გამგეს
აკაკი ბიძინაშვილის ავტობიოგრაფია.