მარია ჰერცფელდის ჩანახატების რვეული
,,საქართველო და მისი ჯალათები"
ბერლინის შარლოტენბურგის სამხატვრო-სამრეწველო უმაღლესი სკოლის მოწმობა მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძეს, ამ სახელოსნოს სასწავლო კურსის დასრულების შესახებ.
ქართული კლუბის წესდება