მარია ჰერცფელდის დაბადებისა და ნათლობის მოწმობა.
მარია ჰერცფელდის ატესტატი
მარიამ ჯაჯანიძის მოწმობა თეორიული კურსების მოსმენის შესახებ (წითელი ჯვრის მოწყალების დათა მომზადების პროგრამის ფარგლებში).
მიხეილ ჯაჯანიძის - საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლის პირადობის საბუთი.
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძის რეაბილიტაციის ცნობა
მარია ჰერცფელდის ჩანახატების რვეული
საქართველოს სახალხო მეურნეობის უმაღლეს საბჭოსა და მიხეილ ჯაჯანიძეს შორის დადებული ხელშეკრულება.
ბერლინის შარლოტენბურგის სამხატვრო-სამრეწველო უმაღლესი სკოლის მოწმობა მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძეს, ამ სახელოსნოს სასწავლო კურსის დასრულების შესახებ.
მარიამ ჯაჯანიძის მშობიარობის მოწმობა
მარია ჰერცფელდის ჩანახატების რვეული