ლევან მიროტაძის ბიოგრაფია (რუსულ ენაზე)
,,ეპიზოდები ჩემი პარტიულ-საზოგადოებრივი საქმიანობიდან 1917-1922 წლებში" (რუსულ ენაზე) ალექსანდრე ფირალიშვილი
ლევან მიროტაძის პირადი ფონდის საარქივო დოკუმენტების წერილობითი სია
წიგნი (არასრული), გიორგი ლაფანაშვილის ავტორობით
საგაზეთო სტატია
საარქივო ცნობა ლევან მიროტაძის წინააღმდეგ სამართალწარმოების შეჩერების შესახებ, მის მოქმედებაში დანაშაულის უქონლობის გამო.
ცნობა ლევან მიროტაძის წინაააღმდეგ საქმის წარმოების შეჩერების შესახებ, დანაშაულის უქონლობის გამო
,,რევოლუციის მატიანე" გიორგი ლაფანაშვილის მოგონება
საგაზეთო სტატია რუსულ ენაზე