ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
საარქივო ცნობა ლევან მიროტაძის წინააღმდეგ სამართალწარმოების შეჩერების შესახებ, მის მოქმედებაში დანაშაულის უქონლობის გამო.
საგაზეთო სტატია
წიგნი (არასრული), გიორგი ლაფანაშვილის ავტორობით
ლევან მიროტაძის პირადი ფონდის საარქივო დოკუმენტების წერილობითი სია
,,ეპიზოდები ჩემი პარტიულ-საზოგადოებრივი საქმიანობიდან 1917-1922 წლებში" (რუსულ ენაზე) ალექსანდრე ფირალიშვილი
ლევან მიროტაძის ბიოგრაფია (რუსულ ენაზე)
ცნობა ლევან მიროტაძის წინაააღმდეგ საქმის წარმოების შეჩერების შესახებ, დანაშაულის უქონლობის გამო