პირადი წერილი ,,ძმ. მამუკა და ვასო!"
პირადი წერილი ,,ძვირფასო ვასო"
პირადი წერილი ,,ჩემო ვასო"
პირადი წერილი ,,გულწრფელი სალამი და გამარჯვება ჩემო ვასო!"
პირადი წერილი ,,ძმაო ვასო"
პირადი წერილი ,,ჩემო ვასო"
პირადი წერილი ,,ძვირფასო ძმაო ვასო"
პირადი წერილი