შალვა ჩაჩხიანი სამხედრო მოწმობა
აზა ჩიქოვანის სახელზე გამოწერილი სასოფლო-სამეურნეო საგადახდო ქვითარი
შარდენ ჩაჩხიანის საპატიო მედლის მოწმობა
აზა ჩიქოვანსა და ე. მ. ჯინჭარაძეს შორის გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულება
აზა ჩიქოვანის სადაზღვევო მოწმობა
სააბონენტო წიგნაკის გარეკანი
აზა ჩიქოვანის გადახდის ქვითარი
სონია ჩაჩხიანის მიერ გადახდილი ელექტროენერგიის ქვითარი
სონია ჩაჩხიანის გარდაცვალების მოწმობა