ალექსი თიანელაშვილის სასარჩელო განცხადება
საარქივო ცნობა ყვარელში მცხოვრები ლილი თიანელაშვილისადმი
ალექსი თიანელაშვილის სასარჩელო განცხადება
ალექსი თიანელაშვილის პასპორტი
ალექსი თიანელაშვილის შრომის წიგნაკი
საქართველოს სსრ პროკურატურის მიერ გაცემული დოკუმენტი ალექსი თიანელაშვილის მამის საქმის წარმოების შესახებ
საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის პროკურატურის მიერ გაცემული ცნობა, ალექსი თიანელაშვილის მამის, გიო თიანელაშვილის რეაბილიტაციის შესახებ.
ცნობა სოფელ კუჭატანში არსებული, ალექსი თიანელაშვილის ოჯახის ქონების მდგომარეობის შესახებ
ალექსი თიანელაშვილის წერილი საქ. სსრ. უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარეს, სადაც ის ითხოვს მიიღოს ინფორმაცია არის თუ არა მისი მამა, რეპრესირებული და გადასახლებული გიო ლაზარეს-ძე თიანელაშვილი რეაბილიტირებული
ალექსი თიანელაშვილის მიმართვა საქ. სსრ. უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარისადმი