ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელს
ჰერმან ვედეკინდის წერილი "დაისის" დადგმის შესახებ
პროფესორ ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელისადმი
პროფესორ ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელისადმი
წერილი ვახტანგ კუპრავას ჰერმან ვედეკინდისგან
პროფესორ ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელისადმი