პროფესორ ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელისადმი
ჰერმან ვედეკინდის წერილი "დაისის" დადგმის შესახებ
ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელს
პროფესორ ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელისადმი
წერილი ვახტანგ კუპრავას ჰერმან ვედეკინდისგან
პროფესორ ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელისადმი