ზაირა გიორგაძის გარდაცვალების ცნობა
ელგუჯა გიორგაძის გარდაცვალების ცნობა.
ნოშრევან და შუშანიკა გიორგაძეების ქორწინების მოწმობა.