პროფესორ ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელისადმი
წერილი ვახტანგ კუპრავას ჰერმან ვედეკინდისგან