წერილი ვახტანგ კუპრავას ჰერმან ვედეკინდისგან
პროფესორ ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელისადმი