სოფრომ ვარაზაშვილის წერილი მეუღლეს - თამარ საყვარელიძეს, ზესტაფონის ციხიდან.
პირადი წერილი
პირადი წერილი ,,საყვარელო ძმაო ვასო"