ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელს
დომი ჰანის წერილი ნელი ამაშუკელს
პროფესორ ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელისადმი
ჰერმან ვედეკინდის წერილის თარგმანი (ხელნაწერი)
წერილი ვახტანგ კუპრავას ჰერმან ვედეკინდისგან
მიჰაელ ვედეკინდის წერილი ვაჟა ჩინჩალაძეს
პროფესორ ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელისადმი
მიხაელ ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელს.