ჰერმან ვედეკინდის წერილის თარგმანი (ხელნაწერი)
ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელს
წერილი ვახტანგ კუპრავას ჰერმან ვედეკინდისგან
დომი ჰანის წერილი ნელი ამაშუკელს
მიხაელ ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელს.
მიჰაელ ვედეკინდის წერილი ვაჟა ჩინჩალაძეს
პროფესორ ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელისადმი
პროფესორ ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელისადმი