ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელს
პროფესორ ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელისადმი
წერილი ვახტანგ კუპრავას ჰერმან ვედეკინდისგან
პროფესორ ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელისადმი