ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელს
წერილი ვახტანგ კუპრავას ჰერმან ვედეკინდისგან
პროფესორ ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელისადმი
პროფესორ ჰერმან ვედეკინდის წერილი ნელი ამაშუკელისადმი