ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
დოკუმენტი გიორგი ნიორაძის შესახებ
დაზიანებული დოკუმენტი
გიორგი ნიორაძის სახელზე არსებული დოკუმენტი
კადრების აღრიცხვის ფურცელი
ალექსი თიანელაშვილის პასპორტი
ლევან მიროტაძის პირადი ფონდის საარქივო დოკუმენტების წერილობითი სია
ცნობა ლევან მიროტაძის წინაააღმდეგ საქმის წარმოების შეჩერების შესახებ, დანაშაულის უქონლობის გამო