,,რევოლუციის მატიანე" გიორგი ლაფანაშვილის მოგონება
შვეიცარული გაზეთის Tribune Genève-ს სტატია ნიკოლოზ ჩხეიძეზე.
გიორგი ნიორაძის სადისერტაციო ნაშრომი: ,, Der Schamanismus bai den sibirischen voelkern"
ჰამბურგის უნივერსიტეტის ოფიციალური წერილი გიორგი ნიორაძეს
შვეიცარული გაზეთის La Suisse-ს სტატია ნიკოლოზ ჩხეიძეზე.
ჰამბურგის უნივერსიტეტის ოფიციალური წერილი გიორგი ნიორაძეს
ჰამბურგის უნივერსიტეტის გამოცდების ჩატარების ცხრილი. 1924 წელი