სასამართლოს განაჩენი ალექსი გიოს ძე თიანელაშვილის პოლიტიკურ მსხვერპლად აღიარებაზე