დავით დავლიანიძის ბლოკნოტი, პირადი ჩანაწერებით, მისამართებით და მისი დღიური.
1984 წლის 6 მარტის გოეთეს საზოგადოების სხდომის ოქმი