ზ.ფალიაშვილის ოპერა "დაისი" გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში