გიორგი (გოგი) ტოროშელიძის დეპეშა გადასახლებაში ეტაპირებიდან.
პირადი წერილი ,, ძმაო, ვასო"
პირადი წერილი ,,ძვ. ძმაო ვასო!"
პირადი წერილი ,,ძვირფასო ვასო"
პირადი წერილი ,,ჩემო ვასო"
პირადი წერილი ,,ჩემო ვასო"
პირადი წერილი ,,ძვირფასო ვასო"
პირადი წერილი ,,ძვირფასო ვასო"
პირადი წერილი ,,ძვირფასო ძმაო ვასო"
პირადი წერილი ,,ძვირფასო ვასო"