ჰამბურგის უნივერსიტეტის გამოცდების ჩატარების ცხრილი. 1924 წელი