მიღების თარიღი : 2011-05-26       გამოქვეყნების თარიღი : 2018-06-20       კონტრიბუტორი : ნანა ყურულაშვილი
ნანა ყურულაშვილის კოლექცია
დოკუმენტი : 98 | კოლექციაზე მუშაობდა : ნინო ძანძავა, ირაკლი ხვადაგიანი, გია ალავიძე, მაგდა გზირიშვილი

კოლექციაში დაცულია ნანა (მანანა) ყურულაშვილის საოჯახო არქივის მასალები - ფოტოები, დოკუმენტები და ზეპირი ისტორია, რომლებიც ასახავენ რეპრესირებული ოჯახის - მსახიობი ხათუნა ჭიჭინაძის და კომუნისტური პარტიის წევრის, საბჭოთა სახელმწიფო მოღვაწის - გიორგი ყურულაშვილის ცხოვრებას. კოლექციაში გაერთიანებული ფოტოდოკუემენტები ასევე ასახავენ რუსთაველის და მარჯანიშვილის თეატრების მსახიობების შემოქმედებით საქმიანობასა და ყოფა-ცხოვრებას.