მიღების თარიღი : 2021-04-30       გამოქვეყნების თარიღი : 2021-06-14       კონტრიბუტორი : გიორგი შერვაშიძე
გიორგი შერვაშიძის კოლექცია
დოკუმენტი : 358 | კოლექციაზე მუშაობდა : დავით ხვადაგიანი, ქეთი კურტანიძე, ბადრი ოყუჯავა

კოლექცია აერთიანებს თბილისის საარტილერიო სასწავლებლის კურსადამთავრებულის, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარის ყოფილი სარდლის გენერალ-ლეიტენანტ გიორგი შერვაშიძის პირად ფოტო და ვიდეო არქივს

გიორგი შერვაშიძე ბაქოში, პოდპოლკოვნიკი ბოლოთაშვილი სტაჟირების ცენტრის უფროსი.
ალექსანდრე ოჟერელიევი
ვლადიმერ კოვალჩუკი
ნუგზარ ხომასურიძე
გიორგი შერვაშიძე
ალექსანდრე კოლბერგი
ევგენი ანოსოვი
ოლეგ მასლოვი
ალექსანდრე პასინკოვი
ოლეგ კოვალიოვი