მიღების თარიღი : 2020-06-22       გამოქვეყნების თარიღი : 2020-06-23       კონტრიბუტორი : გოგი ანთელავა
გოგი ანთელავას კოლექცია
დოკუმენტი : 58 | კოლექციაზე მუშაობდა : ქეთი კურტანიძე, დავით ჯიშკარიანი

კოლექცია აერთიანებს გიორგი(გოგი) ანთელავას, თურქოლოგის, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის პირად საოჯახო ფოტო არქივს.


ირაკლი ანთელავა
ვლადიმერ ბარქაია
ირაკლი ანთელავა
ირაკლი ანთელავა
ირაკლი ანთელავა
ირაკლი ანთელავა
ნათელა ანთელავა
დეა ჯაბუა
ქ. სოხუმის ბერიას სახ. პედინსტიტუტის ისტორიის ფაკულტეტის მესამე გამოშვება
თეიმურაზ ანთელავა