მიღების თარიღი : 2020-06-22       გამოქვეყნების თარიღი : 2020-06-23       კონტრიბუტორი : გოგი ანთელავა
გოგი ანთელავას კოლექცია
დოკუმენტი : 58 | კოლექციაზე მუშაობდა : ქეთი კურტანიძე, დავით ჯიშკარიანი

კოლექცია აერთიანებს გიორგი(გოგი) ანთელავას, თურქოლოგის, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის პირად საოჯახო ფოტო არქივს.


მარცხნიდან: გიორგი(გოგი) ანთელავა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი ოთარ ჟორდანია
ნათელა და გიორგი(გოგი) ანთელავები, ელენე თეოდოროვსკაიასთან ერთად
გიორგი(გოგი) ანთელავა ფრანცისკელ მღვდელთან ერთად
მარჯვნიდან პირველი გიორგი(გოგი) ანთელავა, ლია ელიავა, ნანა კობერიძე (ბავშვი)
მარცხნიდან პირველი - გიორგი კიკნაძე და საშა კორსანტია
ისტორიკოსები: მარცხნიდან - ვახტანგ ადამია და ირაკლი ანთელავა
ისტორიკოსები - მარცხნიდან: ირაკლი ანთელავა და არჩილ ჩხეიძე
მარცხნიდან პირველი გამომცემლობა ,,მეცნიერების" დირექტორი (...), ცენტრში - ირაკლი ანთელავა და ლავროსი კუტუბიძე
ფოტო გადაღებულია სოხუმის პედაგოგიური ინსტიტუტის ეზოში, მარცხნიდან - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნიჟა ხურციძე, ცენტრში - სოხუმის უნივერსიტეტის დირექტორი როსტომ წუკულიძე და ისტორიკოსი ირაკლი ანთელავა
მარცხნიდან ისტორიკოსები: იოსებ უთურაშვილი, ირაკლი ანთელავა და პროკოფი რატიანი