მიღების თარიღი : 2019-10-13       გამოქვეყნების თარიღი : 2020-05-05       კონტრიბუტორი : მიხეილ ოკუჯავა
მიხეილ ოკუჯავას კოლექცია
დოკუმენტი : 8 | კოლექციაზე მუშაობდა : ირაკლი ხვადაგიანი, ქეთი კურტანიძე

კოლექციაში გაერთიანებულია მიხეილ ოკუჯავას (უმცროსი) საოჯახო დოკუმენტები და ზეპირი ისტორია, რომლებიც ასახავენ ოკუჯავების რესპრესირებული ოჯახის ისტორიას.


ლუდმილა მოდებაძე- გივი, ნათელა და ვაჟა ოკუჯავებთან ერთად.
ვაჟა ოკუჯავა
მარცხნიდან: ლუდმილა, ქეთო და თამარა მოდებაძეები.