მიღების თარიღი : 2018-12-06       გამოქვეყნების თარიღი : 2019-07-22       კონტრიბუტორი : მარიამ ჭაჭია
სოფელ გამარჯვების კოლმეურნეობის ფოტო-ალბომი
ტრაქტორისტი ფარნაოზ ალადაშვილი
ხეხილის ბაღი
კალოობა შირაქში
ხორბლის ზიდვა
ხეხილის ბაღი ტარიბანაში
ავტომძღოლი ზურაბ სულაშვილი
ნინო ნავროზაული
უცნობი მამაკაცის პორტრეტი
მემინდვრეობის ბრიგადის თანამშრომლები
მზია და ხვთისო არაბულები (ბიძაშვილები)