მიღების თარიღი : 2019-05-06       გამოქვეყნების თარიღი : 2019-05-26       კონტრიბუტორი : თსუ ქართული ემიგრაციის მუზეუმი
რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის არქივი
დოკუმენტი : 2 | კოლექციაზე მუშაობდა : რუსუდან კობახიძე, ირაკლი ხვადაგიანი

კოლექციაში გაერთიანებულია რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის აუდიო-ჩანაწერები, რომლებიც დაცულია თსუ ქართული ემიგრაციის მუზეუმში (გურამ შარაძის კერძო კოლექცია). ჩანაწერები მუზეუმს გადასცა კარლო ინასარიძემ.

ნოე ჟორდანიას მიმართვა - 26 მაისი.
გრიგოლ ურატაძის მოგონება საქართველოსა და საბჭოთა რუსეთს შორის 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ.