მიღების თარიღი : 2019-05-14       გამოქვეყნების თარიღი : 2019-05-14       კონტრიბუტორი : რუსიკო კობახიძე
რუსიკო კობახიძის კოლექცია
დოკუმენტი : 121 | კოლექციაზე მუშაობდა : რუსიკო კობახიძე, ქეთი კურტანიძე

კოლექცია აერთიანებს რუსიკო კობახიძის მშობლების, ნელი ვაჩაძისა და მიხეილ კობახიძის პირად საოჯახო ფოტო არქივს

ორგანიზაცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
ნელი ვაჩაძე
მეგობრები: ნელი ვაჩაძე (ქვედა რიგში მარცხნიდან მეორე), გულო მახარაძე (მეორე რიგში მარჯვნიდან მესამე), ნანა ჭელიძე (მარცხნიდან პირველი)
ნელი ვაჩაძე
ნელი ვაჩაძე (მარცხნიდან მეორე) მეგობართან, ნანა ჭელიძესთან (მარჯვნივ) ერთად
სტუდენტთა ჯგუფი
მიხეილ კობახიძე უცნობ ახალგაზრდებთან ერთად
ნელი ვაჩაძე (მარცხნივ) მეგობრებთან: გულო მახარაძესთან და ნანა ჭელიძესთან ერთად
ახალგაზრდების ჯგუფი, მათ შორის ნელი ვაჩაძე (მარცხნიდან მეორე)
ნელი ვაჩაძე მარჯვნივ, ნანა ჭელიძე მარცხნივ
ნელი ვაჩაძე (ზის მარჯვნიდან პირველი) უცნობ ჯგუფთან ერთად