მიღების თარიღი : 2014-06-20       გამოქვეყნების თარიღი : 2018-06-29       კონტრიბუტორი : ვერა ჯაფარიძე
ვერა ჯაფარიძის კოლექცია
დოკუმენტი : 8 | კოლექციაზე მუშაობდა : მაგდა გზირიშვილი

კოლექციაში გაერთიანებულია ვერა ჯაფარიძის საოჯახო არქივის ფოტოები და დოკუმენტები

პირველ რიგში მარჯვნიდან პირველი - გივი ჯაფარიძე მეორე რიგში მარჯვნიდან მეორე - ქუთაისის სასამართლოს თავმჯდომარე კალანდაძე
ვერა იაშვილი და გივი ჯაფარიძე
სილიბისტრო სამსონის ძე იაშვილი
ვერა ჯაფარიძის დედა (მარჯვნიდან პირველი) - ქსენია კანდელაკი, მამა - მიხაკო კანდელაკი, ძმა - კონსტანტინე კანდელაკი.
სილიბისტრო იაშვილი (მარცხნივ) - ძმასთან, დავით იაშვილთან ერთად
მარცხნიდან პირველი - ქსენია მიხაკოს ასული კანდელაკი (სილიბისტრო იაშვილის მეუღლე) მარჯვნიდან პირველი - კონსტანტინე მიხაკოს ძე კანდელაკი (ქუთაისის უსინათლოთა საზოგადოების თავმჯდომარე)
გივი დომენტის ძე ჯაფარიძე (მარცხნიდან პირველი) - 21 წლის განმავლობაში მუშაობდა მოსამართლედ ქუთაისში
ვერა ჯაფარიძის მოგონება მამის, სილიბისტრო იაშვილის ცხოვრების, გადასახლების რეპრესირებული ოჯახის ყოფის შესახებ.