მიღების თარიღი : 2010-12-10       გამოქვეყნების თარიღი : 2019-06-19       კონტრიბუტორი : მედეა არჩვაძე
მედეა არჩვაძის კოლექცია

კოლექცია აერთიანებს მედეა არჩვაძის პირად საოჯახო ფოტო არქივს

უცნობ სამხედროთა ჯგუფი, მათ შორის პავლე არჩვაძე
უცნობ მფრინავთა ჯგუფი, მათ შორის პავლე არჩვაძე
უცნობი ჯგუფი, მათ შორის პავლე არჩვაძე
პავლე არჩვაძე
კონსტანტინე არჩვაძე
კონსტანტინე არჩვაძე და ნინო ალექსანდრეს ასული ქერაშვილი
ნერსე მელიქ-ფაშაევი
უცნობ სამხედროთა ჯგუფი, მათ შორის პავლე არჩვაძე
უცნობი ჯგუფი, მათ შორის პავლე არჩვაძე
უცნობ სამხედროთა ჯგუფი, მათ შორის, პავლე არჩვაძე