მიღების თარიღი : 2010-12-10       გამოქვეყნების თარიღი : 2019-06-19       კონტრიბუტორი : მედეა არჩვაძე
მედეა არჩვაძის კოლექცია

კოლექცია აერთიანებს მედეა არჩვაძის პირად საოჯახო ფოტო არქივს

უცნობ სამხედროთა ჯგუფი, მათ შორის პავლე არჩვაძე
ნერსე მელიქ-ფაშაევი
კონსტანტინე არჩვაძე და ნინო ალექსანდრეს ასული ქერაშვილი
ნინო ქერაშვილი და თამარ არჩვაძე მგალობლიშვილი ვაჟთან, პავლე არჩვაძესთან ერთად
გიორგი პავლეს ძე არჩვაძე და მანუშა ოდიშარია
კონსტანტინე არჩვაძე
უცნობი ჯგუფი, მათ შორის პავლე არჩვაძე
პავლე არჩვაძე
პავლე არჩვაძე (შუაში) ორ უცნობ სამხედროსთან ერთად
უცნობ სამხედროთა ჯგუფი, მათ შორის, პავლე არჩვაძე