შევჩუკი გერასიმე დიმიტრის ძე
პერსონალური
დაბადების თარიღი : 1884
გარდაცვალების თარიღი : უცნობია
სქესი : კაცი
ეროვნება : რუსი
აღმსარებლობა :
მეტსახელი :
ფსევდონიმი :
გეოგრაფიული
დაბადების ადგილი : თბილისი, საქართველო
გარდაცვალების ადგილი : უცნობია
საცხოვრებელი ადგილი : თბილისი
სოციალური
სოციალური წარმოშობა : მოქალაქე
სტატუსი : მუშა
განათლება : დაწყებითი
პროფესია : ტრამვაის მუშა
პოლიტიკური
პარტია : საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია
თანამდებობა : საქართველოს დამფუძნებელი კრების დეპუტატი,
რეპრესია : 1922
საზოგადოებრივი
ორგანიზაცია : ტფილისის ტრამვაის მუშათა პროფკავშირი,
ბიოგრაფია

გერასიმე დიმიტრის ძე შევჩუკი დაიბადა 1884 წელს, ტფილისის გუბერნიის ქალაქ ტფილისში; ეროვნებით რუსი.

მიიღო საშინაო განათლება.

შემდგომ სწავლობდა ტფილისის სამოქალაქო სკოლის მე-3 განყოფილებაში.

იყო რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის წევრი.

პროფესიით მეუნაგირე.

1910-იან წლებში მუშაობდა ტფილისის ტრამვაიში; იყო ტრამვაის მუშებს შორის არსებული სოციალ-დემოკრატიული პარტიის უჯრედის მდივანი.

1917 წლისათვის მუშაობდა ტფილისის ტრამვაის მუშათა პროფკავშირის საბჭოს სამდივნოში.

1919 წლის 12 მარტიდან არჩეული იყო საქართველოს რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების წევრად საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის სიით; იყო შრომის კომისიის წევრი.

1921 წელს, საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ოკუპირების შემდეგ დარჩა საქართველოში და ჩაბმული იყო წინააღდმეგობის მოძრაობაში.

1922 წლის 8 ივნისს საქართველოს სსრ საგანგებო კომისიის ("ჩეკა") კოლეგიამ გერასიმე შევჩუკს 2 თვით პატიმრობა მიუსაჯა.

მისი შემდგომი ბედი უცნობია.


წყაროები:

საქართველოს ეროვნული არქივი, ცენტრალური საისტორიო არქივი, ფონდი #1836, ანაწერი #1, საქმე #108; საქმე #109; ფონდი #1833, ანაწერი #1, საქმე #1382.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის არქივი, 1-ლი განყოფილება (ყოფილი საქართველოს სსრ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის არქივი), ფონდი #8, საქართველოს სსრ სახელმწიფო პოლიტიკური სამმართველოს განსაკუთრებული სათათბიროს სხდომის ოქმები.

ფოტო: საქართველოს ეროვნული არქივი.