სქესი
ეროვნება
სოციალური წარმოშობა
სოციალური სტატუსი
განათლება
პროფესიები
აღმსარებლობა
პოლიტიკური პარტია
რეპრესია
 • 1927 (5)
 • 1907 (3)
 • 1921 (2)
 • 1937 (2)
 • 1908 (1)
 • 1922 (1)
 • 1938 (1)
 • 1923 (1)
 • 1926 (1)
 • 1930 (1)
 • 1936 (1)
 • 1901 (1)
 • 1902 (1)
დაბადების თარიღი
გარდაცვალების თარიღი
დაბადების ადგილი
გარდაცვალების ადგილი
საცხოვრებელი ადგილი
თანამდებობა
ორგანიზაცია