თარიღი : 1938 | ადგილი : პარიზი, საფრანგეთი | ავტორი : ნოე ჟორდანია
აღწერა : ნოე ჟორდანიას მიმართვა - 26 მაისი.
ტექსტი : 26 მაისი, ნოე ჟორდანიასი. პარიზი, 1938 წელი:

ამ ოცი წლის წინ საქართველოს ღრუბლიან ციდან 26 მაისმა ჩამოანათა. ერმა მას ჩასჭიდა მაგარი ხელი და უდიდეს დღესასწაულად გამოაცხადა. მან იცნო მასში თავისთავი, თავის სული და გული, თავისი აწმყო და მომავალი და თავის სვე-ბედი მას გადააბა. 26 მაისი გახდა მწვავე განვლილი ისტორიის დაბოლოვება და ახალი ცხოვრების დაწყება. ქართველმა ერმა ამ დღეს უარყო სხვისი ბატონობა და გადაწყვიტა თვით-ბატონობა. „საქართველო ეკუთვნის საქართველოს ხალხს“ - შესძახა მან მსოფლიოს და ამ გზაზე მამაცურად შედგა. 26 მაისი არის დაბადების დღე ახალი საქართველოისა. ამ დღეს გამოჩნდა ის ერთი მთლიანი, მორიგებული და ერთი აზრით გამსჭვალული. ამ დღეს გამოჩნდა ქართველი ხალხი შეგნებული, შეკავშირებული და თვითმმრთველი. 26 მაისს ქართველობა ერთსულოვნად გამოეყო ჩრდილოეთს, გამოვიდა მის ტყვეობიდან, დალეწა მისი ბორკილები და მოიპოვა თავისუფლება. ის თვით შეიქმნა თავისი ცხოვრების კულტურისა და შემოქმედების ამწყობი და დამწყობი. ის ამ გზაზე ამაყად ვიდოდა, ამ ხაზზე მუშაობდა სამ წელიწადს. მუშაობდა შეუჩერებლად, შეურყევლად, თავდადებულად. მან ძირბუდიანად გამოგავა ძველი მობერებული ცხოვრება, დაშალა ძველი დამპალი შინაური ურთიერთობა, ჩაუყარა საძირკველი ახალ ხალხურ და ეროვნულ დაწესებულებას. დახსნა ყველა შეკრული არტახები აზროვნების, შემოქმედების და მოძრაობის. 26 მაისს საერთაშორისო ოჯახს მიემატა ერთი ახალი წევრი. ის შევიდა ამ ოჯახში თავისუფალი, მხიარული სახით, ნათელი აზრით. ის იცნეს აქ თავის ტოლად და მას ხელი გაუწოდეს ჩამოსართმევად. საქართველო იშვა 26 მაისს, იშვა თავის ქვეყანაში, იშვა მსოფლიოში - ნაციონალურად, ინტერნაციონალურად.

და რა არის დღეს საქართველო? ის აღარ არის. მას მოუბრუნდა ძველი მტერი, მას მოეპარა ჩრდილოეთი და მოსტაცა სული ძლიერი. მან შეწყვიტა ძლიერი მაჯისცემა და შეაბა ახალი ბორკილები. პატივაყრილი, უფლებაწართმეული, ენაამოგლეჯილი ქართველი ერი ბნელ სარდაფებშია ჩამწყვდეული, ცხოველმყოფელ სინათლეს მოკლებული. მისი ერთგული იდევნება, მის ორგულს ფიანდაზა ეფინება... მრუდე გზაზე სიარული დაჯილდოებულია. ქართველი ხალხისათვის დედასამშობლო დედინაცვლად გადაქცეულა. მტერნი მოყვრულად თავს ეხვევიან და მოითხოვენ გუნდრუკის კმევას... მათ უგალობენ ქება-დიდებას. ხალხი ძაძებში გახვეულია, 26 მაისი აკრძალული, შებოჭილია... მაგრამ 26 მაისი მაინც ანათებს... ის მუდამ ახალია, მუდამ სანატრელია, მუდამ ცხოველია, ის ჩვენი მომავალია.
26 მაისი არ მომკვდარა, არც სძინავს, ის მოგვიწოდებს სიფხიზლისა და ბრძოლისაკენ. არ გვმართებს უიმედობა, განთიადი მოახლოებულია!
შენიშვნა :მიმართვა ჩაწერილია გრამფირფიტაზე 1938 წელს. ჩანაწერი გადატანილია აუდიო-ფირზე რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის მიერ.


არქივი
ორგანიზაცია : ქართული ემიგრაციის მუზეუმი
კონტრიბუტორი : თსუ ქართული ემიგრაციის მუზეუმი
ნომერი : PUBLIC ARCHIVE EMIGRATIONMUSEUM AUDIO ARCHIVE OF RADIO LIBERTY AUDIO 002 F STEREO 06 - 05 - 2018 V02
ენა : ქართული
ტექნიკური ინფორმაცია
რესპონდენტი : ...
ინტერვიუერი : ...
მემონტაჟე : ირაკლი ხვადაგიანი
Bps :
ხმოვანება : მონო
გამოყენების პირობები

დოკუმენტების გამოყენება დასაშვებია არაკომერციული, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის, წყაროს (არქივი, შემნახველი ორგანიზაცია, კოლექცია, კონტრიბუტორი, ავტორი) მითითების პირობით. აკრძალულია მასალების კომერციული მიზნით გამოყენება კანონიერ მფლობელთან შეთანხმების გარეშე. ყველა უფლება დაცულია, საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობით.

თემატური თეგები
ჟანრი
დოკუმენტური