მიღების თარიღი : 2017-06-09       გამოქვეყნების თარიღი : 2017-10-25       კონტრიბუტორი : Irakli Khvadagiani
Collection of Unknown German Photographer
დოკუმენტი : 144 | კოლექციაზე მუშაობდა : Katie Kurtanidze

Collection contains photo album of unknown German (probably) boy - Adolf. which illustrates his every day life, family and friends.