ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
სამხედრო მატარებელი, უცნობი პერსონალი.
სამხედრო მატარებელი უცნობი პაციენტებით და სამედიცინო პერსონალით.
კრიმონ გაგნიძე (მარცხნივ) უცნობ სამხედროსთან ერთად.
უცნობი ფოტო.
კრიმონ გაგნიძე.
კრიმონ გაგნიძე (პირველ რიგში, ცენტრში) უცნობ სამედიცინო პერსონალთან ერთად.
კრიმონ გაგნიძე (ცენტრში) უცნობ ქალთან და მამაკაცთან ერთად.
კრიმონ გაგნიძე უცნობ ბავშვთან ერთად.
უცნობი სამხედროები და ახალგაზრდები სამხედრო მატარებლის ფონზე.
უცნობი ფოტო.