ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
უცნობ ადამიანთა ჯგუფი.
უცნობი ფოტო.
სანიტარული მატარებელი.
კრიმონ გაგნიძე.
უცნობი ფოტო.
უცნობი სამხედრო პირი.
კრიმონ გაგნიძე (მარჯვნივ) უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
უცნობ ქალთა ჯგუფი.
უცნობი ფოტო ძეგლის ფონზე.