საბჭოთა არმიის მოსამსახურეები.
საბჭოთა არმიის მოსამსახურეები სამხედრო მანქანასთან.
საბჭოთა არმიის ჯარისკაცები ტყეში დასვენებისას.
საბჭოთა არმიის პირველი ნაკადის დემობილიზაციის ცერემონიალი.
უცნობ ადამიანთა ჯგუფი.
უცნობი ფოტო.
უცნობი ფოტო ძეგლის ფონზე.
კრიმონ გაგნიძე.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), ორ უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ პირველი), უცნობ სამხედროებთან ერთად, ტყეში სადილობისას.