საბჭოთა არმიის მოსამსახურეები სამხედრო მანქანასთან.
საბჭოთა არმიის პირველი ნაკადის დემობილიზაციის ცერემონიალი.
კრიმონ გაგნიძე (ზედა რიგში ცენტრში) უცნობ სამხედროებთან ერთად.
უცნობ ადამიანთა ჯგუფი.
უცნობი ფოტო.
უცნობი ფოტო.
უცნობ ქალთა ჯგუფი.
უცნობი ფოტო ძეგლის ფონზე.
კრიმონ გაგნიძე (მარცხნივ) უცნობ სამხედროსთან ერთად.