თენგიზ კუპრაშვილი(მარჯვნივ) უცნობ სამხედროსთან ერთად.