ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
მარო ტატანაშავილი (მარცხნივ) უცნობ ქალთან ერთად
მარო ტატანაშვილი, ზედა რიგში მარჯვნიდან მეორე
უცნობი ფოტო
მარო ტატანაშვილი (მარჯვნივ) უცნობ გოგონასთან ერთად
მარცხნიდან მეორე მარო ტატანაშვილი
უცნობი ჯგუფური ფოტო, მათ შორის მარო ტატანაშვილი - ცენტრში
უცნობი ჯგუფური ფოტო
მარო ტატანაშვილი (მარჯვნივ)
მარო ტატანაშვილი (ცენტრში) უცნობ ჯგუფთან ერთად
მარო ტატანაშვილი(მარჯვნივ)