ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
უცნობი მამაკაცები
მარჯვნიდან პირველი მარო ტატანაშვილი უცნობ გოგონასთან ერთად
უცნობი ახალგაზრდების ჯგუფი
უცნობი ფოტო
მარო ტატანაშვილი (მარჯვნიდან პირველი)
ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტთა ჯგუფი, მათ შორის ნარო ტატანაშვილი (ზედა რიგში)
ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტები, მათ შორის მარო ტატანაშვილი (ცენტრში)
მარო ტატანაშვილი (ქვედა რიგში ცენტრში) მეგობრებთან ერთად
მარო ტატანაშვილი (ქვედა რიგში მარჯვნიდან პირველი) მეგობრებთან ერთად
უცნობ ქალთა ჯგუფი, მარო ტატანაშვილი მეორე რიგში მარცხნიდან პირველი