ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
მარო ტატანაშვილი (ქვედა რიგში მარჯვნიდან პირველი) მეგობრებთან ერთად
უცნობ ქალთა ჯგუფი, მარო ტატანაშვილი მეორე რიგში მარცხნიდან პირველი
უცნობ ქალთა ჯგუფი, მათ შორის მარო ტატანაშვილი (მარცხნიდან პირველი), ქეთო დაბრუნდაშვილი და თინა აბაზაძე
მარო ტატანაშვილი (მარცხნიდან პირველი), უცნობ ქალთა ჯგუფთან ერთად
უცნობ მამაკაცთა ჯგუფი
უცნობ ქალთა ჯგუფი, მათ შორის მარო ტატანაშვილი (მარცხნიდან მეორე)
მარო ტატანაშვილი უცნობ ქალთა ჯგუფთან ერთად
უცნობ ქალთა ჯგუფი, მათ შორის მარო ტატანაშვილი
მარჯვნიდან პირველი - მარო ტატანაშვილი უცნობ ქალთა ჯგუფთან ერთად
ცენტრში მარო ტატანაშვილი უცნობ ქალთა ჯგუფთან ერთად