უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი.
თენგიზ კუპრაშვილი(მარჯვნივ) უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ) უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (ცენტრში), უცნობ ახალგაზრდა სამხედროებთან ერთად.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
თენგიზ კუპრაშვილი(მარჯვნივ) უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.