ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
უცნობი ახალგაზრდების ჯგუფი
უცნობი ფოტო
მარო ტატანაშვილი (მარჯვნიდან პირველი)
სტუდენტთა ჯგუფი, ტატანაშვილი მარო(ზედა რიგში შუაში) ბეგიძე, ლატარია, ჯამბურია, სიჭინავა, ყოჩიაშვილი რუსიკო.
უცნობ გოგონათა ჯგუფი
ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტთა ჯგუფი, მათ შორის ნარო ტატანაშვილი (ზედა რიგში)
უცნობი ახალგაზრდების ჯგუფი, მათ შორის მარო ტატანაშვილი (ქვედა რიგში მარჯვნიდან მეორე)
ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტები, მათ შორის მარო ტატანაშვილი (ცენტრში)
მარო ტატანაშვილი (ქვედა რიგში მარჯვნიდან მეორე) მეგობრებთან ერთად
მარო ტატანაშვილი (ქვედა რიგში ცენტრში) მეგობრებთან ერთად