ცენტრში - ბეტა ებშტაინი, ზევით მარცხნიდან პირველი - ირენე მოშიაშვილი.
მარჯვნიდან მესამე - ემანუელ მოშიაშვილი და მისი მეუღლე ბეტა ებშტაინი, დამსვენებელთა უცნობ ჯგუფთან ერთად.
მარცხნიდან პირველი - ემანუელ მოშიაშვილი, მარცხნიდან მესამე - ბეტა ებშტაინი, უცნობ ჯგუფთან.
მარჯვნიდან პირველი - ბეტა ებშტაინი უცნობ ქალთა ჯგუფთან ერთად.