ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
მარო ტატანაშვილი (მარჯვნივ) უცნობ გოგონასთან ერთად
მარცხნიდან მეორე მარო ტატანაშვილი
უცნობი ჯგუფური ფოტო, მათ შორის მარო ტატანაშვილი - ცენტრში
უცნობი ჯგუფური ფოტო
მარო ტატანაშვილი (მარჯვნივ)
მარო ტატანაშვილი (ცენტრში) უცნობ ჯგუფთან ერთად
მარო ტატანაშვილი(მარჯვნივ)
მარცხნივ მარო ტატანაშვილი უცნობ ქალებთან ერთად
უცნობი ფოტო
ცენტრში მარო ტატანაშვილი ორ უცნობ გოგონასთან ერთად