ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
კალოს მზადება
,,კალოზე"
მოსავლის აღება შირაქში
ცაცო გონაშვილი - ავტომძღოლი
ტასიკო კიკოლაშვილი - სატრაქტორო ბრიგადის პურის მცხობელი
მოსავლის აღება
მოჭირნახულეები სეტყვის შემდეგ, სოფელ ხირსაში
სატრაქტორო ბრიგადის თანამშრომლები
სატრაქტორო ბრიგადის მზარეული - ხვთისო პოპიაშვილი
ილო სულაშვილი (,,სოფლის მახარობელი")