ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
მარო ტატანაშვილი (მარჯვნიდან პირველი) უცნობ ჯგუფთან ერთად
მარო ტატანაშვილი
მარო ტატანაშვილი (მარჯვნიდან პირველი) უცნობ ჯგუფთან ერთად
მარო ტატანაშვილი (მარჯვნიდან პირველი) უცნობ ჯგუფთან ერთად
მარო ტატანაშვილი (მარცხნიდან პირველი) უცნობ ჯგუფთან ერთად
მარცხნიდან პირველი, მარო ტატანაშვილი უცნობ ქალთან ერთად
უცნობი ჯგუფი, მათ შორის მარო ტატანაშვილი (მარჯვნიდან პირველი)
მარცხნივ მარო ტატანაშვილი უცნობ ქალთან ერთად
მარო ტატანაშვილი (მარცხნიდან პირველი) უცნობ ჯგუფთან ერთად
მარო ტატანაშვილი (მარცხნიდან მეორე) უცნობ ქალთა ჯგუფთან ერთად